icon

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and will give you a complete account of the system and expound the actual teachings of the great explore

Contact Info

May 13, 2023

پایه‌های استبداد همواره بر خون استوار شده است و مستبدین سلب حق حیات انسانهای تحت حکومتشان را از حقوق خود می‌شمارند. جمهوری اسلامی اما این سنت سیاه را تا ابعاد دهشتناکی توسعه داده است؛ از اعدام‌های سال ۵۷ در مدرسه رفاه تا اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین در کردستان و خوزستان و ترکمن صحرا، مخالفان […]

پایه‌های استبداد همواره بر خون استوار شده است و مستبدین سلب حق حیات انسانهای تحت حکومتشان را از حقوق خود می‌شمارند. جمهوری اسلامی اما این سنت سیاه را تا ابعاد دهشتناکی توسعه داده است؛ از اعدام‌های سال ۵۷ در مدرسه رفاه تا اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین در کردستان و خوزستان و ترکمن صحرا، مخالفان سیاسی در داخل و خارج، کشتار معترضین در خیابان و نیزار و کشتار فرودستان و اتنیکها و اقلیتهای جنسیتی و عقیدتی به هر بهانه واهی و اتهام. این حکومت خوراکی جز خون ندارد و کشتن انسانها را ضرورتی برای حیات خود می‌داند.
جنبش #زن_زندگی_آزادی تحقق حق سلب ناشدنی حیات آزاد و عادلانه و انسانی برای همگان است. ما بدون هیچ قید و شرطی مجازات اعدام را محکوم می‌کنیم و هیچ کس را سزاوار آن نمی‌دانیم.

در اعتراض به اعدامهای اخیر و در حمایت از جان تمامی محکومین به اعدام، روز شنبه ۱۳ می ساعت ۴ تا ۶ در
Martin Place, (Between Castlereagh St and Pitt St)
گرد هم می‌آییم تا از حق سلب ناشدنی حیات انسانها پشتیبانی کنیم.

Martin Place, (Between Castlereagh St and Pitt St)

Address: Sydney NSW 2000

Date: 2023-05-13

Start Time: 16:00

End Time: 18:00

Need More Information?