icon

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and will give you a complete account of the system and expound the actual teachings of the great explore

Contact Info

Global Day of Solidarity with Iranian Women

استبداد دینی مردسالار مرکزگرای حاکم بر ایران در روزهای اخیر به سرکوب سبعانه خویش تداوم بخشیده است. خون نیکا شاکرمی نوجوان و ده‌ها بلوچ و کرد معترض صفحه‌ای دیگر از دفتر سیاه جنایت را رنگین کرده است. اما در عین حال همین خونها نهال قیام ضد استبداد را به درختی تناور بدل خواهد کرد. جنایتکار […]

استبداد دینی مردسالار مرکزگرای حاکم بر ایران در روزهای اخیر به سرکوب سبعانه خویش تداوم بخشیده است. خون نیکا شاکرمی نوجوان و ده‌ها بلوچ و کرد معترض صفحه‌ای دیگر از دفتر سیاه جنایت را رنگین کرده است. اما در عین حال همین خونها نهال قیام ضد استبداد را به درختی تناور بدل خواهد کرد. جنایتکار به سرکوب وحشیانه دانشجویان دانشگاه شریف و دیگر دانشگاه‌ها و دانش‌آموزان آگاه و معترض کوشیده است. غافل از اینکه ز هر خون دلی سروی قد خواهد افراشت.

ایرانیان خارج از کشور شنبه گذشته (۱ اکتبر) در حرکتی هماهنگ در بیش از ۲۰۰ شهر جهان در حمایت از قیام مردمی در ایران به خیابان آمدند. ما اما همچنان به حمایت از این قیام حول شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» و دعوت به اتحاد برای شکست استبداد ادامه خواهیم داد.
برآنیم که روز شنبه ۸ اکتبر بار دیگر اعتراض خود را به این فجایع نشان دهيم. این «راهپیمایی» ساعت ۲ بعدازظهر از Town Hall آغاز و ۴ بعدازظهر به Customs House در Circular Quay ختم خواهد شد.

Rally from Town Hall to Customs House

Address: 483 George St, Sydney NSW 2000

Date: 2022-10-08

Start Time: 14:00

End Time: 16:00

Need More Information?